Logo

En Yeniler

Cimrilik İle İlgili Güzel Sözler

Güzel Sözler
Cimrilik İle İlgili  Güzel Sözler
Cimri insanı iki şey hariç, hiçbir şey doyuramaz. Bunlardan biri toplamak, diğeri de mezarının toprağıdır. Şeyh Sadi ' 
Hasislikte hayırseverlik, aynı sonuçları doğurur; hasisin yeryüzünde biriktirdiği serveti, hayırsever gökyüzünde biriktirmez mi? H.de Balzac ' 
Cimrinin gümüşü, kendisi gömülünce topraktan çıkar. Şeyh Sadi ' 

Cimriyle balık öldüğü an, pulları hiçtir. Talat Sait Halman ' 
Dünyanın en zengini; iktisat bilen, en yoksulu; cimri olan insandır. Chamfort ' 
Cimrinin gümüşü, kendisi gömülünce topraktan çıkar. Şeyh Sadi ' 
Hasisin kesesi, hayatına ve hayatı, kesesine bağlıdır. Cenap Şahabettin ' 
Cimriler çok iyi insanlardır. Ölmelerini isteyenler için servet toplarlar. S.Leszcynski ' 
Cimrilikle hayırseverlik aynı sonucu doğurur; cimrinin yeryüzünde biriktirdiği serveti hayırsever gökyüzünde biriktiremez mi? H.de Balzac ' 
Cimriliği yaratan yoksulluk değil, zenginliktir daha çok. Montaigné ' 
Esir, bir kişinin; cimri ise, fayda umduğu insanların hepsinin esiridir. La Bruyére ' 
Cimrilik, bütün insan deliliklerinin en gülüncüdür. Montaigné ' 
Sakın cimrilerle dost olma. Cimriler, muhtaç olduğun şeyi, en ihtiyaçlı anında senden isterler. Hz.Ali ' 
İnsanların en cimrileri selam vermeyenlerdir. Belirtilmemiş ' 

Nekeslikten kimse bezirgân olmaz. Karacaoğlan '