Logo

En Yeniler

Karakter İle İlgili Özlü Güzel Sözler

Karakter İle İlgili Özlü Güzel Sözler

Sağlam karakteri olan bir insanı vazife sinden alıkoyacak hiçbir hadise olamaz. Çicero ' 
Karakter,bir insanın doğuşunda kazandığı ve ruhunun iskeletini yaptığı özelliklerden biridir. Le Senne ' 
Kişilikli olmak, kimse görmediği zaman da doğru olanı yapmaktır. J.C. Watts ' 
İnsanın talihini, karakteri tayin eder. Herakleitos ' 
Her insanın üç karakteri vardır; Belli ettiği karakter, sahip olduğu karakter ve sahip olduğunu sandığı karakter. Alphonse Karr ' 
Karaktersiz adamın baş özelliği, hüküm vermede adalet eksikliğidir. Goethe ' 
Karakter sahibi ama çirkin bir erkek, yakışıklı ama karaktersiz erkeğe tercih edilir. Polonya Özdeyişi ' 
Hemen herkes sıkıntıya göğüs gerebilir ama, insanın asıl karakteri eline kuvvet geçtiğinde ortaya çıkar. A.Lincoln ' 
Karakter ağaç ise, şan ve şeref de o ağa cın gölgesi gibidir. Biz hep gölgeyi düşü nürüz. Oysa gerçek ağacın kendisidir. A.Lincoln ' 
İnsanlar; gülünç buldukları şeyde olduğu kadar, hiçbir şeyde karakterini ortaya koyamazlar. Goethe ' 
Bozuk karakterler, kendilerini fikir hayatına veremezler. A.Carrel ' 
İnsanlar, dünya ve hayat hakkında düşüncelerini ileri sürerlerken, karakterlerini de ortaya koyduklarının farkında değillerdir. Emerson ' 
Bir insanın gerçek karakteri, hiçbir zaman yakalanmayacağını bile bile yaptığı davranışlara göre ölçülür. T.B.Macaulay ' 
Bir adamın elbiseleri ve ev eşyaları şüphesiz karakteriyle ilişkilidir. ' 
Hayatımız karakterimizin değil, karakterimiz hayatımızın mahsulüdür. Peyami Safa '