Logo

En Yeniler

Gurur İle İlgili Güzel Sözler

Gurur İle İlgili Sözler
Düşmanlarımızın felâketlerine acımamız, iyilikten çok gururun mahsulüdür. Onlardan üstün olduğumuzu hissettirmek içindir ki, kendilerinden merhametimizi esirgemeyiz. La Rochefoucauld ' 
Gurur; hiç durmadan sızlayan, azmanlaşan ur. Talat Sait Halman ' 
Gurur, bizim olamayanla yaptığımız gösteriştir. Ali Suad ' 
Gariptir, ipeği yapan böcek değil de giyen kadın gururlanır. Cenap Şahabettin ' 
Gurur; insanın düşüncesindedir, söze dökülen onun pek küçük parçasıdır. Montaigne ' 
Gurur; bütün tenasübü, bütün zarafeti mahveder, yapmacık ise güzel yüzlerin çiçek hastalığından beter düşmanıdır. Richard Steele ' 
Gururlu bir yüceliğe erişmek isteyen ağaç, fırtınalı hava ister. İrwin Yalom ' 
Gururun en güzelinde bile, bir suç kokusu vardır. Nurullah Ataç ' 
Gurur, bütün insanlarda eşittir. Fakat yalnız onu belli etmekte ki vasıta ve tarzlardadır. La Rochefoucauld ' 
Gurur aslında bir ipotektir; üzerinde bulunduğu insanın kabiliyetinden tenzil edilmelidir ki, o kabiliyetlerin gerçek değeri ortaya çıksın. Bismarck ' 
Gurur, meziyetsiz kimselerde iğreti elbise gibidir, mutlaka bir yerinden pot verir. Fransız Özdeyişi ' 
Lâyemut değilsin, başıboş değilsin, bir vazifen var. Gururu bırak, seni yaratanı düşün, kabre gireceğini bil, öyle hazırlan. B.Said-i Nursî ' 
İnsanoğlu gurura kapılma. Unutma ki, sen, çiğnenen ezilen topraktan var oldun. Sühreverdi ' 
Gururla, zayıflık iki kardeştirler. Lowell ' 
“Tavşandan şapka çıkartmaları” isteninceye kadar, sihirbazlar şapkalardan tavşan çıkartacaklardır!. Balonların gururu, iğnelerle karşılaşıncaya kadardır. M.Selahattin Şimşek '