Logo

En Yeniler

Aşk Sözleri

Güzel Sözler

Aşk İle İlgili Özlü Güzel Sözler">

Aşk; boş adamın işi, meşgul adamın işsizliğidir. G.Lyttelton ' 
Aşk, çok zor bir şuur bozukluğudur. Platon ' 
Aşk, kulübeyi altından bir saraya benzetir. Holty ' 
Aşk, dört nala giden at gibidir, ne dizginden anlar, ne söz dinler. Konfüçyüs '


Aşk, bir kum saatidir; kalp dolarken beyin boşalır. Jules Renard ' 
Aşk, değişmeyince ölür. Ahmet Haşim ' 
Türlü türlü cefanın, adını aşk koymuşlar. Yunus Emre ' 
Aşk, kıyaslanmanın son bulduğu andır. Gasset ' 
Aşk; önemi olmayan bir edimdir, çünkü sonsuzca tekrar edilebilir. Alfred Jarry ' 
Aşk için doğduk, varlığın ilkesi ve sonu aşktır. B.Disraeli ' 
Aşk, masraflarla çevrilmiş bir duygu okyanusudur. Lord de Warner ' 
Aşk ne ile beslenir? İltifat ile. Cervantes '
Aşk, ilişkide duygular ve arzular bittikten sonra bile karşınızda ki insana halen ilgi duymamızdır. İsmail Ergün ' 
Aşk; onun bir fiskesinde, bir kez daha kanlar içinde uzun uzun can çekişmektir. Lavater ' 
Aşk; boş adamın işi, meşgul adamın işsizliğidir. G.Lyttelton ' 
Aşk dostluğu, dostluk aşkı mahveder. La Bruyére ' 
Aşk; kızıl gibi, geçirilmesi gereken bir hastalıktır. Tolstoy ' 
Aşk; susuzluk gibidir, susuzluğunu giderdiğinde rahatsız eder. Thomas Flotman ' 
Aşk, haftada beş bin lira ile geçinemez. S.Maugham ' 
Aşk, insanı akıllı ve deneyim sahibi yapar. R. Browning ' 
Aşk konusunda bir kadın; ruhu bir yana, gizlerini ancak onu çalmasını iyi beceren bir kişiye sunan bir lirdir. H.de Balzac ' 
Aşklar, ovaları kaplamış muazzam ordulara benzer... Daha dün, bütün görkemi ile orada iken, bugün ararız, yerinde yeller eser. Montherlant ' 
Aşk, ne yüce bir çocukluktur. A.Dumas Fils ' 
En sürekli aşk karşılıksız aşktır. S. Maugham ' 
Aşkta suçun hafifi yoktur. H.de Balzac ' 
Gerçek aşk, tıpkı cinler, periler gibidir; bahsini herkes eder ama gözüyle görmüş olan pek azdı. La Rochefoucauld ' 
Aşk, her şeyi başka bir gözle görmek ve algılamaktır. Petöfi '

Aşk, mucizeye inanma halidir. John Ponys ' 
Aşk; bütün yemeklerin olduğu bir sofrada, tek çeşit yemek yemektir. Maslow ' 
Aşk ve zaruret, herhalde en iyi öğretmenlerdir. Goethe ' 
Aşk; iki yalnızlığın birbirine dokunması, birbirini koruması ve selâmlamasıdır. R.Marie Rilke ' 
Aşkı anlatabilmek için, yeryüzünde var olan dillerden bambaşka bir dil ister. Eugene Delacroix ' 
Sevdiğiniz zaman aşk o kadar büyüktür ki, bir bütün olarak içimize sığmaz sevdiğimiz insana doğru yayılır. Marcel Proust ' 
Aşk, bütün nimetlerin en büyüğüdür. Prosper Mérimée ' 
Aşk imiş her ne var alemde. Fuzuli ' 
Haysiyetli bir adam deli gibi aşık olabilir ama, ahmak gibi aşık olması yakışık almaz. La Rochefoucauld '


Aşkın gözlükleri öyle pembedir ki; bakırı altın, yokluğu varlık, gözde ki çapağı inci gibi gösterir. Baudelaire ' 
Aşkı ve sefaleti gizlemek güçtür. H.Bronson ' 
Aşk, öyle engin bir denizdir ki, ne başlangıcı ne de sonu vardır. Mevlana '


Aşk üstüne keder, kor üstüne kömür gibi düşer, evvela körletir, sonra alevlendirir. Cenap Şehabettin '


Ey aşk! Bütün öteki zevkler, senin acıların kadar değerli değil. Charleval '
Aşk bir tablodur, onu doğa çizmiş ve hayal süslemiştir. Tanrı kadınları, erkekleri evcilleştirmek için yarattı. Voltaire ' 
Aşk ve kadın hakkında kötü konuşanlar, bu ikisini de az tanıyor demektir. İyi konuşanların ise hiç tanımadığından emin olabilirsiniz. M.S.Forbes ' 
Aşk, kalbimin saygısız misafiridir. Sormadan gelir, sormadan gider. Cenap Şahabettin ' 
Aşkı pervaneden öğren, ey seher kuşu; yandı can verdi, sesi çıkmadı. Şeyh Sadi ' 
Aşk, mucizeye inanma halidir. John Ponys ' 
Kimi aşık görürsen, onu maşuk bil. Zira o aşka nispetle hem aşktır, hem maşuktur. Mevlâna ' 
Aşk yarasını deşen, geçirir. P.Syrus ' 
Aşk; bir kadının tüm hayat öyküsü, bir erkek için oyunun tek perdesidir. Madame de Stael ' 
Aşk ile delilik, ekseriya aynı şeydir. François de Currel ' 
Aşk; ölüm kadar güçlü, mezar kadar kıskançtır. İncil ' 
Aşk aşıkı şair eder, arslanı zencir eder, katı taşı mum eder. Yunus Emre ' 
Aşktan kurtulmak, ona tutulmak kadar kolay değildir. Thomas Hardy ' 
Aşk, yepyeni kalabilen eski bir masaldır. H. Heine ' 
Her şey maşuktur, aşık bir perdedir. Yaşayan maşuktur, aşk bir ölüdür. Mevlâna ' 
Ey aşk! Bütün öteki zevkler, senin acıların kadar değerli değil. Charleval '
Pek çok kişi, aşktan söz edildiğini işitmeselerdi, onun ne olduğunu hiç bilmeyeceklerdi. La Rochefoucauld ' 
Aşk; güneş gibidir, kör bile hisseder. K.Kisfaludy ' 
Aşkta “pek çok” bile azdır. Beaumarchais ' 
Aşk, tabiattan doğan temayüllerin freni, düzenidir. Dante ' 
Aşk, kızamık hastalığı gibidir; insan ne kadar geç yaşta yakalanırsa, o kadar ağır geçirir. Douglas Ferrola ' 
Aşk; açlıktan ölmez, hazımsızlıktan ölür. Ninon de L’enclos ' 
Aşk, ne güzel bir çiçektir. Ne yazık ki uçurumun kenarında yetişir. M.Şekip Tunç ' 
Aşk, en büyük ve en kavî mürşiddir. E.Behiç Koryürek ' 
Erkekler aşka aşık olarak başlar, kadınlara aşık olarak bitirirler. Kadınlar da erkeklere aşık olarak başlar, aşka aşık olarak bitirirler. Remi De Gourmont ' 
En sürekli aşk karşılıksız aşktır. S. Maugham ' 
Aşk; onun bir fiskesinde, bir kez daha kanlar içinde uzun uzun can çekişmektir. Lavater ' 
Aşk, çok zor bir şuur bozukluğudur. Platon ' 
Aşk mücadelesi değil, mücadele aşkı içinde ol. Peyami Safa ' 
Aşk ulusunda çocuk ölümlerinin oranı yüksektir; onları yetiştirmek için sürekli bakım ister. André Maurois ' 
Aşk ve kahramanlık, iki kardeştir. Ahmet Haşim '

Aşkı tanıdığında, yaratıcıyı da tanırsın. Kızılderili Özdeyişi ' 
Hayatında bir eksiklik olur ve onun yerini hiç bir fazlalık dolduramaz. İbrahim Savaş ' 

Aşk, gülü dikenle avuçlamak demektir. P.Sidney ' 
Aşk olduktan sonra, saadetsiz yaşanabilir. Dostoyevski ' 
Aşk; akıllı, aptal demeden bütün insanlara bulaşan bir hastalıktır. Albert Camus ' 
Aşkımı bildiler, lâkin aşkımın kime ait olmadığını bilemediler. Muhyiddin-i Arabî ' 
Aşkı anlatabilmek için, yeryüzünde var olan dillerden bambaşka bir dil ister. Eugene Delacroix ' 
Aşkın, siyahla beyaz gibi birbirine zıt bir sürü şekli vardır. August Strindberg ' 
Aşk, insanı sürükleyip götüren eşi bulunmaz bir araçtır. H.de Balzac ' 
Aşk gibi kin de, insanı aptallaştırır. J.J.Rousseau ' 
Aşk; bir ideale ulaşabilmek için, ruhun kanatlanmasıdır. Moupassant ' 
Aşk; açlıktan ölmez, hazımsızlıktan ölür. Ninon de L’enclos ' 
Aşk, bilhassa akşamları nöbetini artıran bir hastalıktır. H.Rahmi Gürpınar ' 
Aşk, zamanı öldürmekten başka bir şey değildir. Goethe ' 
Aşk hazzı; dostlukla, duyu hazların dan yoğrulmuştur. Jeremy Mentham '
Aşkı anlatabilmek için, yeryüzünde var olan dillerden bambaşka bir dil ister. Eugene Delacroix ' 
Gerçek aşkın vasfı, tatlı acılıktır. F.Novalis ' 
Aşk, hiçbir zaman afetten öğüt almaz. Mevlâna ' 
Aşk ile sevgi, hakkın yönünü değiştirir. Blaise Pascal ' 
Boşboğazlık yapmayan aşık, aşık değildir. Thomas Hardy ' 
Aşk savaş gibi...başlaması kolay, bitmesi zor bir şey. Louis Mencken ' 
Aşkın ilk soluğu, mantığın son soluğudur. Antoine Bret ' 
Aşk, tezatlarla beslenir. H.de Balzac ' 
Aşk, suya atılan kağıda benzer. Mephisto ' 
Aşk; bütün yemeklerin olduğu bir sofrada, tek çeşit yemek yemektir. Maslow ' 
Saygı olmayan yerde aşk da olmaz. Emile Zola '
Dersimiz.Com tarafından eklendi.    

Aşkın solgun yüzlü kız kardeşi; merhamettir. William James ' 
Yeni bir aşk, yeni bir dert demektir. H.de Balzac ' 
Aşk, karşılıklı bir yanlış anlamadır. Oscar Wilde ' 
Aşksız hayat yüktür. W.Congreve '
Aşk bir tablodur, onu doğa çizmiş ve hayal süslemiştir. Tanrı kadınları, erkekleri evcilleştirmek için yarattı. Voltaire ' 
Aşk, gülü dikenle avuçlamak demektir. P.Sidney ' 
Aşk komedyasında ya da trajedyasında iki oyuncu vardır; hemen her zaman biri ezer, biri ezilir. Gonçarov ' 
Aşk; yirmisinde bir hülya, otuzunda bir ihtiyaçtır. Kırkında bir alışkanlık, ellisinde ise sadece küstahlıktır. Alfred de Vigny ' 
Aşk, tezatlarla beslenir. H.de Balzac ' 
Yeni bir aşk, yeni bir dert demektir. H.de Balzac ' 
Aşkı pervaneden öğren, ey seher kuşu; yandı can verdi, sesi çıkmadı. Şeyh Sadi ' 
Aşklar, ovaları kaplamış muazzam ordulara benzer... Daha dün, bütün görkemi ile orada iken, bugün ararız, yerinde yeller eser. Montherlant ' 
Aşkı reddetmek; güneşin batışını görmekten üzüntü duyduğun için, doğuşunu izlemeden zevk almayı reddetmek gibidir. Barrow ' 
En tatlı sevinç, en kötü acı; aşktır. Bailey ' 
Aşkın yerini bulunca, asla değiştirmeyin. Propertius ' 
Aşk, zayıf kalplere kolayca girebilir. Baraccio ' 
Aşk, utanma ve çekinmenin olduğu yerde vardır. Montaigné ' 
Erkekler aşka aşık olarak başlar, kadınlara aşık olarak bitirirler. Kadınlar da erkeklere aşık olarak başlar, aşka aşık olarak bitirirler. Remi De Gourmont ' 
Hiç kimse uzun süre evli kalmadıkça, gerçek aşkın ne olduğunu anlayamaz. Mark Twain '