Logo

En Yeniler

Namaz ile ilgili sözler

Namaz ile ilgili sözler
» -Namazın dindeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir. [Taberani]

-Namaz dinin direğidir, terk eden dinini yıkmış olur. [Beyheki]

-Kıyamette kulun ilk sorguya çekileceği ibadet, namazdır. Namazı düzgün ise, diğer amelleri kabul edilir. Namazı düzgün değilse, hiçbir ameli kabul edilmez. [Taberani]

-Namazı doğru kılanın, ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi günahları dökülür. [İ.Ahmed]

-Allahü teâlâ buyuruyor ki, "Söz veriyorum ki, namazlarını vaktinde, doğru olarak kılana azap etmem, onu sorgu-suale çekmeden Cennete koyarım" [Hâkim]

-Her Peygamberin ümmetine son nefeste vasiyeti namazdır. [Gunye]

-Münafıklara en ağır gelen namaz, yatsı ile sabah namazını cemaatle kılmaktır. Bunlardaki ecri bilen, sürünerek de olsa, cemaate gelir. [Buhari]

-Namaz, her hayrın, her iyiliğin anahtarıdır. [Taberani]

-Namaz kılmayanın dini yoktur. [İbni Nasr]
-Namaz kılan, kıyamette kurtulacak, kılmayan perişan olur. [Taberani]
-Namaz kılmayan, kıyamette, Allahü teâlâyı kızgın olarak bulur. [Bezzar]

-İman, namaz demektir. Namazı itina ile, vaktine, sünnetine ve diğer şartlarına riayet ederek kılan, mümindir.[İbni Neccar]

-Sıkıntıda duasının kabul edilmesini isteyen, rahat zamanında çok dua etsin. [Tirmizi]

-Namazı kasten bırakanın ibadetleri kabul olmaz ve namaza başlayana kadar Allahü teâlânın himayesinden uzak kalır. [Ebu Nuaym]

-Bizimle kâfir arasındaki fark namazdır. Namazı terk eden kâfir olur. [Nesai]

-Cenneti isteyip de, Allah’ın yasakladıklarından kaçınmayan, isteğinde yalancıdır ve Cenneti isteyen, hayırlı işlere koşar, Cehennemden korkan, haramlardan kaçar. [Beyheki]

-Hırsızların en büyüğü, namazından çalandır. Yani namazın erkânına riayet etmez, rükû ve secdelerini hakkiyle yerine getirmez. [Vesilet-ün Necat]


-Herkesin namazında, kalbin hazır olduğu kısımlar yazılır. Kalbin hazır olmadığı namaza, Allahü teâlâ nazar etmez. [Vesilet-ün Necat]

-Yatsı namazını cemaatle kılan, gecenin yarısını, sabahı da cemaatle kılan, gecenin tamamını ibadetle geçirmiş sayılır. [Müslim]

-Namaz, Allahü teâlânın hoşnut olduğu bütün amellerin en faziletlisidir. Rızkın bereketi, duanın kabulüdür. Kabirde ışıktır. Sıratı yıldırım gibi geçiricidir. Cennette başa taçtır. İmanın başı, gözün nuru ve Cehennemden kurtarıcıdır. [Miftah-ul-Cenne]

-Cennetin anahtarı namazdır. [Darimi]

-En faziletli amel, vaktinde kılınan namazdır. [Ebu Davud]

-Kalk namaz kıl, namaz elbette şifadır. [İ.Ahmed, İ.Mace]

-Namazın farz olduğuna inanıp, eksiksiz kılan, Cennete gider. [Hâkim]

-Ümmetimin fesadı zamanında sünnetime yapışan, (yani Ehl-i sünnet olan) ve beş vakit namazı cemaatle kılanın amel defterine her gün yüz şehid sevabı yazılır. [İ.Nâsiruddin]Sabah namazını kılan kimse, Allah’ın himayesinde olur.
Hz.EBUBEKR (RA)

* Kabrini, gece karanlıklarında namaz kılmak suretiyle nurlandır
Hz.ALİ (RA)

* Namaz kıldığında bir daha namaz kılmayacakmışsın gibi kıl
HzUbbâde (RA)

* Mü’minin nûru, gece kıyâmdadır (Gece-Teheccüd)
Hz.ALİ (RA)

* İbâdet, bir kuş olsaydı, onun kanatları namaz ilen oruç olurdu
Yahya bin Muâz (RA)

* Namazda, ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir râhatı vardır
Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir
Said Nursî (RahA)

* Namaz, kalbi, günahların pisliklerden, temizler ve gönüle gayb kapısı açar
İmam-ı Gazâli (KS)

* Namaz, imânın alâmeti, vücûdun selâmetidir
Ali TAYYAR

* İbâdet içinde en büyük namaz…
Onunla yapılır Allah’a niyaz
Hem sevabı çoktur, hem de ucuzdur,
Kılmayan huzursuz, hem de nursuzdur

Ahmet Tevfik PAKSU

* Namaz, kötü huyları yenememişse, o namaz merduttur
Ali TAYYAR

* Namaz kılanın imânı tamdır,
İslâm için dâim cihad yapandır
Muhammed ALTUN

* Kur’an-ı Kerimde Allah emreder:
Günde beş vakite bir saat yeter
Yirmi saatten yalnız birini,
Hakk’a vermeyene insan denir mi?

Ahmet Tevfik PAKSU

* Namazsızlık, İmansızlığa , oda sürükler
Ali TAYYAR

* Namaz, İslam dini’nin ruhu ve kişiyi İslam nizamına bağlayan en kuvvetli bir râbıtadır
ARıza DEMİRCAN

* Her vakte bir bahâne bulur bi-namâz olan
Yazıcı Râşid

* Namaz kılanın rahattır canı,Devamlı parlar anın îmanı
Muhammed ALTUN

* Dünya ve ahreti çok seven adam!
İman et, namaz kıl, kurtul vesselâm…